Hot Porcelain Garden Stool

Hot Porcelain Garden Stool from china jingdezhen shengjiang company